Male head

Inleiding

Tijdens de africhting van honden volgens het KNPV programma kreeg ik, na het africhten van mechelse herders, de ambitie om een duitse herder af te richten. Uiteindelijk selecteerde ik een pup: "Batca van de Liverdonk" roepnaame "Kylian". Deze pup groeide uit to een uitzonderlijk goede reu: KNPV Politiehond 1 434, Object bewaking 354, welke in zijn leven in Nederland 25 teven heeft gedekt. De kwaliteit van deze teven was over het algemeen zeer matig, een uitzondering daargelaten. Ik heb van hem dan ook geen goede nakomeling kunnen verkrijgen. Als je in het bezit bent van een goede reu, ben je afhankelijke van welke teven naar je reu toekomen. Aangezien er maar weinig mensen binnen de KNPV met duitse herders sporten is de belangstelling voor een goede KNPV reu over het algemeen zeer beperkt. Als je zelf een goede teef hebt, bepaal je zelf door welke reu deze teef gedekt wordt. Je kunt je eigen filosofie ontwikkelen. Dat is de reden dat ik in 1999 de kennel "van Brandevoort" gesticht heb.

StephanitzKennel filosofie

Duitse Herder Kennel "van Brandevoort" is een kleine kennel, welke er naar streeft het ras van de Duitse Herder te verbeteren. Wij geloven niet in het zogenaamde "broodfokken". Wij hebben een erg duidelijke strategie met betrekking tot ons fok programma. We gebruiken twee uitspraken van "Max von Stephanitz", grondlegger van de " Verein für Deutsche Schäferhunde" (SV 1899) als de basis: 

  1. De kwaliteiten om te werken zijn de enige criteria voor schoonheid.
  2. De altijd beschikbare hond moet de politieman altijd steunen: dag en nacht.

Wij zijn zo vrij geweest deze uitspraken aan te scherpen en aan te passen aan de omstandigheden van de 21e eeuw. De Duitse Herder is van origine een goede politiehond. Toch ziet men dat in veel Europese landen de politie en defensie organisaties vaker een mechelse herder gebruiken dan een Duitse Herder. Het is onze uitdaging het ras van de Duitse Herder te verbeteren zodat deze schitterende honden weer geschikt zijn voor de moderne 21e eeuwse politie en defensie diensten: als speurhonden menselijke lucht en als surveillance honden.

De SV verklaard dat de Duitse Herdershond stabiel, attent, onbevangen, temperamentvol, wakend, loyaal, moedig en onomkoopbaar zou zijn. Onze eigen ervaring in africhting van KNPV en politiehonden leert ons dat de politieman voor de volle 100% op zijn hond moet kunnen vertrouwen. Daarom denken wij dat bovenstaande karakter eigenschappen weliswaar belangrijk zijn, maar dat we ons vooral moeten concentreren op:

  1. Onvoorwaardelijke moed
  2. Onvoorwaardelijk temperament
  3. Onvoorwaardelijke loyaliteit

Hieraan voegen wij zelf nog toe:

  1. 100% betrouwbaar met een flinke dosis natuurlijke scherpte.
  2. Zeer Hard en belastbaar, zowel lichamelijk als mentaal.

Wij beperken ons echter niet tot de karakter eigenschappen. Wij denken dat gezondheid en het majestueuze uiterlijk even belangrijk zijn. Hoewel wij alleen fokken met gezonde Duitse Herders met een uiterlijk wat voldoet aan de Rasse standaard vinden wij dit niet genoeg. Ook op het gebied van gezondheid en uiterlijk leggen wij de meetlat erg hoog. 

Wij fokken alleen met honden die:

Uiteindelijk hebben wij onze visie en doelstelling vastgesteld:

Visie

De door "van Brandevoort" gefokte duitse herders zijn honden met eigenschappen die hen bij uitstek geschikt maken voor de hondensport, zij voldoet immers aan de zware kwaliteits eisen van de KNPV,  en voor verschillende taken in onze moderne maatschappij: surveillance honden voor het bewaken van de veiligheid en de openbare orde, en zoekhonden voor het opsporen van personen, voorwerpen (explosieven) en materialen (drugs).

Missie

Wij trachten onze visie te realiseren door bijzonder goed het beschikbare genetische materiaal te bestuderen en op de hoogte te bllijven van excellente ouder dieren (opsporen, bekijken, bespreken). Bovendien fokken we zo af en toe een nest en proberen ervoor te zorgen dat deze pups zoveel mogelijk in de sport / praktijk terecht komen.

Strategie

Wij maken alleen gebruik van gezonde ouder dieren die aan de rasse standaard voldoen maar die bovenal, bewijsbaar, op alle fronten boven-gemiddeld ontwikkelde karaktereigenschappen bezitten. Bovendien willen we altijd twee moederlijnen voeren. Als één lijn in de loop der tijd kwalitatief mindere honden brengt, kan ik deze uitfaseren, met de andere lijn doorgaan en een nieuwe passende lijn erbij proberen te vinden. Klik hier voor meer informatie over deze  moederlijn